جمعه, 1 بهمن 1395 

فرم های اداری

فرم ارزیابی شاخص های عمومی95 

فرم ارزیابی شاخص های اختصاصی95 

فرم دستورالعمل ارزیابی عملکرد 95

فرم ارزیابی شماره 5 - انتقال تجارب به همکاران95

فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی 95فرم های پژوهشی
                   

فرم شناسنامه پروژه تحقیقاتی 

فرم اصلاحی اطلاعات مربوط به مجری و همکاران 

فرم تمدید مدت اجرای طرح های تحقیقاتی 

فرم چکیده گزارش نهایی 

فرم بررسی مقدماتی گزارش های پژوهشی نهایی طرح ها

فرم گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

فرم نمونه دستاورد 

فرم خلاصه اطلاعات یافته های تحقیقاتی 

دستورالعملپیشنهاد، بررسي، تصويب و ابلاغ طرح­ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي و نحوه تدوين، تاييد و انتشار گزارش نهايي آنهانظام نامه تجاری سازی تحقیقات 

راهنمای خدمات الکترونیکی سازمان

راهنمای سمپات (مدیران سیستم)

راهنمای سمپات (کاربران سیستم )

راهنمای ارسال شناسنامه طرح / پروژه تحقیقاتی در سامانه سمپات

راهنمای داوری شناسنامه طرح / پروژه تحقیقاتی در سامانه سمپات

راهنمای بارگذاری اطلاعات در سامانه  تالار ترویج علوم و فنون کشاورزی (کتابخانه دیجیتال همراه کشاورز)

شیوه نامه گردآوری ، تایید واختصاص شماره ثبت به گزارش ها ، اسناد و مدارک علمی کشاورزی

راهنمای ارسال درخواست و بررسی الکترونیکی ترفیع اعضای هیات علمی

معرفی سامانه طرحها و پروژه های تحقیقاتی 


راهنمای پست الکترونیکی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

راهنمای سامانه ها

راهنمای جامع سامانه نشریات 

راهنمای جستجو در پایگاه اگریس ایران

راهنمای جستجوی اطلاعات در فهرستگان جامع

راهنمای سریع کاربران سیویلیکا

راهنمای استفاده از خدمات تحویل مدرک

راهنمای استفاده از سامانه کتابخانه دیجیتال

راهنمای استفاده از نمامتن نشریات فارسی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8